08:30

Ankomst, registering og morgenkaffe eller te med croissant

09:00

Velkommen til Measurement Day 2021

Jesper Andersen, grundlægger, Measurement Days

09:15

HVILKEN FORSKEL GJORDE VI?
Analyse og data-dreven kommunikation i Dagrofa

Mariam Skovfoged, kommunikationsdirektør, Dagrofa

For Mariam Skovfoged starter og slutter al kommunikation med måling. Som kommunikationsdirektør for en af Danmarks 40 største virksomheder, målt på omsætning, vil hun vide nøjagtigt, hvordan kommunikationsarbejdet har hjulpet til at realisere koncernens strategiske målsætninger.

Data er kun noget værd, hvis det omsættes til tanker og handling. Derfor er analysearbejdet i Dagrofas kommunikationsafdeling et centralt omdrejningspunkt for at producere den nødvendige viden til, at man kan sætte ind dér, hvor man får størst effekt.

Tag med, når Mariam Skovfoged løfter sløret for, hvordan hun tilrettelægger kommunikationsstrategien og -eksekveringen ud fra målinger, så de binder op på forretningen. Og hvorfor hun hellere vil bruge sin sidste krone på en analyse end på stylet eksekvering.

09:55

NÅR KUNDER MODSIGER SIG SELV 
Paradokser i indsigtsarbejde og målgruppeanalyser

Christian Mouroux Pedersen, Country Communication Manager, IKEA Danmark

Indsigtsarbejde i form af målgruppeundersøgelser er en vigtig del af fundamentet for enhver kommunikationsstrategi. Men hvad gør man, hvis der er et gab imellem det, målgruppen siger, at den ønsker, og så den måde målgruppen reelt agerer på?

IKEA Danmark har især mærket det paradoks i relation til bæredygtighedsagendaen, hvor et udtrykt ønske fra kunderne om mere åbenhed og formidling om virksomhedens bæredygtighedsinitiativer i samme ombæring mødes med skepsis og i nogle tilfælde anklager om greenwashing fra de selv samme forbrugere.

Country Communication Manager for IKEA Danmark, Christian Mouroux tager os med igennem virksomhedens arbejde med indsigtsanalyser og hvad de blandt andet har lært om heterogene målgrupper, self-reporting bias og omdømme-drivere.

10:35

PAUSE

10:50

FRA OVERBLIK TIL HANDLING
Rigspolitiets kommunikations-barometer

Anders Frandsen, Kommunikationsdirektør, Rigspolitiet

Politiet er Danmarks mest medieeksponerede virksomhed. Hvordan sikrer politiet strategisk retning og sammenhæng i kommunikationen? Og hvordan måles de forskellige indsatser?

I Rigspolitiet byggede kommunikationsafdelingen deres helt eget kommunikations-barometer, som er skræddersyet af data sammensat fra flere forskellige kilder og udbydere.

Kommunikationsdirektør Anders Frandsen gennemgår kommunikationsbarometeret og demonstrerer opbygning og datavalg.

11:40

Frokost i hotellets restaurant

12:30

FRA KUNDER TIL MEDLEMMER MED DATA I RYGGEN
Brugertest og analyse i GF Forsikring banede vejen for ny strategisk retning

Rasmus Gade, Strategisk kommunikationskonsulent, GF Forsikring
Jesper Rømer Munk, Ansvarlig for medlemstilfredshed, GF Forsikring

Da GF Forsikring den 1. januar 2021 overgik fra at have et mix af kunder og medlemmer til udelukkende at have medlemmer, skete det efter en nøje tilrettelagt plan og et grundigt forarbejde.

For at imødegå risikoen for at tabe kunder i forbindelse med ændringen, valgte man at forhåndsteste alt fra budskaber til timing – samt at måle, hvor mange i testgrupperne, der enten overvejede at melde sig ud eller rent faktisk endte med at gøre det på grund af det nye obligatoriske medlemskab.

Resultatet blev et omfattende datasæt og en solid statistik på forventede tab og gevinster, som i sidste ende gjorde, at Marketing og Kommunikation efter prøveperioden kunne præsentere en solid udrulningskampagne, hvor ledelsen kunne træffe den endelige beslutning på et oplyst grundlag.

Rasmus Gade og Jesper Rømer Munk fortæller om tilrettelæggelsen af dataindsamling og brugertest, om at skærpe budskaberne og vælge den rette timing, og om hvordan dette arbejde har været med til at sætte retningen til en endnu mere datadreven tilgang til kommunikation i GF Forsikring fremover.

13:10

KOM GODT I GANG
Implementering af kommunikationsmåling i forskellige typer organisationer
Eva Tolstrup Ziegler, kommunikationschef, Sundhedsstyrelsen

Hvad er dit formål med at måle på kommunikationen? Alle organisationer og virksomheder er forskellige og har unikke behov, mål og midler. Derfor er det afgørende at tage udgangspunkt i jeres specifikke situation, når I begynder at sætte mål og investere ressourcer i at designe og gennemføre målinger af jeres kommunikation.

Er du skarp på, hvad du ønsker at opnå med at måle, og kender du mulighederne for hvor meget du reelt kan ændre på i din organisation? At skabe værdi med måling, analyse og evaluering i kommunikationsarbejdet er nemlig oftest en proces, som udvikles, modnes og tilpasses over tid.

Kommunikationschef Eva Tolstrup Ziegler har igennem sin karriere implementeret målinger og udgivet kommunikationsregnskaber i en række forskellige organisationer. På Measurement Day 2021 vil hun gennemgå de nødvendige overvejelser, du bør gøre dig for at få succes med kommunikationsmåling og dele sine erfaringer om, hvilke typer af udfordringer, du kan støde ind i og hvordan du tackler dem.

13:50

PAUSE

14:00

ØRET TIL JORDEN
Hvordan Novo Nordisk spotter issues og muligheder igennem omdømmemåling

Torben Bo Bundgård, Vice president, Corporate Communication, Novo Nordisk A/S

Da Coronavirus for alvor tog fart i USA sidste år, var det via lytteværktøjer og løbende omdømmemåling, at Novo Nordisk blev opmærksom på et issue, som krævede øjeblikkelig handling. På grund af den udbredte brug af sundhedsforsikringer via jobbet stod mange nye arbejdsløse amerikanske diabetespatienter nemlig pludselig uden dækning til at betale for deres livsvigtige insulin. Og analysen af data indikerede, at en stor del af patienterne ønskede og forventede, at Novo Nordisk som en ansvarlig virksomhed gik ind og blev en del af løsningen.

Som global virksomhed har Novo Nordisk for nyligt taget sit omdømme-arbejde til nye højder med real-time målinger ved hjælp af kunstig intelligens (AI) og maskinlæring (ML). Det gør det hver dag muligt at analysere omkring 30 millioner datastykker fra 8 millioner kilder i offentligt tilgængelige online og sociale medier verden over. Disse suppleres med kvartalsvise interessent-målinger i en lang række lande.

Vice President Torben Bo Bundgård fortæller om håndteringen af den lurende krise i USA og hvordan løbende omdømmemålinger i dag bruges i Novo Nordisk som et led i både issues management og den strategiske rådgivning af ledelsen omkring opbygningen og bevarelsen af et stærkt omdømme.

Torben viser processen fra dataindsamling over analyse til evaluering og handling, med eksempler på hvilke måleparametre, Novo Nordisk lægger vægt på, når et potentielt problem identificeres, flages og efterfølgende håndteres.

14:40

Afslutning af konferencens formelle program ved stifter af Measurement Days, Jesper Andersen

14:50

Pause til lokaleskifte

VÆLG MELLEM 3 SPONSOR-TRACKS i BREAK-OUT ROOMS

15:00

Lokale 1: Retriever Danmark

Lokale 2: Norstat Group

Lokale 3: Advice A/S

15:45

Sponsor-tracks og konference slutter.

Copyright © 2018 · Measurement Days