08:30

Ankomst, registering og morgenkaffe eller -te med croissant

09:00

Velkommen til Measurement Day 2021

Jesper Andersen, grundlægger, Measurement Days

09:15

HVILKEN FORSKEL GJORDE VI?
Analyse og data-dreven kommunikation i Dagrofa

Mariam Skovfoged, Kommunikationsdirektør, Dagrofa

For Mariam Skovfoged starter og slutter al kommunikation med måling. Som kommunikationsdirektør for en af Danmarks 40 største virksomheder, målt på omsætning, vil hun vide nøjagtigt, hvordan kommunikationsarbejdet har hjulpet til at realisere koncernens strategiske målsætninger.

Data er kun noget værd, hvis det omsættes til tanker og handling. Derfor er analysearbejdet i Dagrofas kommunikationsafdeling et centralt omdrejningspunkt for at producere den nødvendige viden til, at man kan sætte ind dér, hvor man får størst effekt.

Tag med, når Mariam Skovfoged løfter sløret for, hvordan hun tilrettelægger kommunikationsstrategien og -eksekveringen ud fra målinger, så de binder op på forretningen. Og hvorfor hun hellere vil bruge sin sidste krone på en analyse end på stylet eksekvering.

09:55

NÅR KUNDER MODSIGER SIG SELV 
Paradokser i indsigtsarbejde og målgruppeanalyser

Christian Mouroux Pedersen, Country Communication Manager, IKEA Danmark

Indsigtsarbejde i form af målgruppeundersøgelser er en vigtig del af fundamentet for enhver kommunikationsstrategi. Men hvad gør man, hvis der er et gab imellem det, målgruppen siger, at den ønsker, og så den måde målgruppen reelt agerer på?

IKEA Danmark har især mærket det paradoks i relation til bæredygtighedsagendaen, hvor et udtrykt ønske fra kunderne om mere åbenhed og formidling om virksomhedens bæredygtighedsinitiativer i samme ombæring mødes med skepsis og i nogle tilfælde anklager om greenwashing fra de selv samme forbrugere.

Country Communication Manager for IKEA Danmark, Christian Mouroux tager os med igennem virksomhedens arbejde med indsigtsanalyser og hvad de blandt andet har lært om heterogene målgrupper, self-reporting bias og omdømme-drivere.

10:35

PAUSE

10:50

STYRK DIT MANDAT I PRESSEARBEJDET
Intern forankring af PR gennem målinger
Rasmus Windfeld, Pressechef, FLSmidth

Kommunikationssproget fungerer ikke altid godt på direktionsgangene i de store danske virksomheder og institutioner. Der er brug for en oversættelse til en diskurs, som topchefer kan forstå og anerkende. Her spiller målinger, tal og grafer en afgørende rolle.

Rasmus Windfeld præsenterer, hvordan han arbejder med pressestrategien, hvor det netop er nøgletal, der spiller hovedrollen i at få direktionen med på fortællingen og strategien.

11:30

TECH-SPOT: NORSTAT EXPRESS
Hurtigt indblik, når du mangler svar

Rasmus H. Sarauw-Nielsen, Sales & Market Manager, Norstat

Morgendagens vindere er de virksomheder, som bedst mestrer at tilpasse sig forandringer og den omverden, vi indgår i. Derfor skal du konstant være forbindelse med din målgruppe.

Panelet Norstat Express er bygget til at lade dig lave din egen spørgeundersøgelse på 5 minutter og få et repræsentativt svar inden for få timer.

Publikum har tidligere på dagen været med til at vælge det spørgsmål, som et express-panel nu skal svare på.

11:40

Frokost i hotellets restaurant

12:30

FRA OVERBLIK TIL HANDLING
Rigspolitiets kommunikations-barometer

Anders Frandsen, Kommunikationsdirektør, Rigspolitiet

Politiet er Danmarks mest medieeksponerede virksomhed. Hvordan sikrer politiet strategisk retning og sammenhæng i kommunikationen? Og hvordan måles de forskellige indsatser?

I Rigspolitiet byggede kommunikationsafdelingen deres helt eget kommunikations-barometer, som er skræddersyet af data sammensat fra flere forskellige kilder og udbydere.

Kommunikationsdirektør Anders Frandsen gennemgår kommunikationsbarometeret og demonstrerer opbygning og datavalg.

13:10

DOKUMENTATION ELLER LÆRING?
Perspektiver på kommunikationsmåling og værdiskabelse

Jesper Andersen, Strategisk Rådgiver, Quantum PR Measurement

For at vi kan vurdere hvilken værdi, vi skaber med måling, er vi først nødt til at se på, hvorfor vi valgte at måle. Typisk er der to dominerende årsager; vi søger at dokumentere, hvad der skete, eller vi søger at lære af, hvad der skete.

Det dokumenterende perspektiv er historisk og bagudskuende, mens det lærende perspektiv er undersøgende og fokuseret fremad. Det betyder ikke, at de ikke kan eksistere samtidig – og i den samme organisation.

Når vi nogle gange har vanskeligt ved at omsætte en måling til handling, er det ofte fordi den data, vi indsamlede, hverken er nyttig som dokumentation eller læring. Den er der bare – og det udfordrer vores muligheder for at handle.

13:50

TECH-SPOT: NORSTAT EXPRESS
Hvad svarede panalet?
Rasmus H. Sarauw-Nielsen, Sales & Market Manager, Norstat

Vi vender tilbage til Norstat Express-panelet, som før frokost blev stillet de spørgsmål, som publikum havde været med til at stille, og ser, hvad de har svaret.

14:00

PAUSE

14:15

ØRET TIL JORDEN
Hvordan Novo Nordisk spotter issues og muligheder igennem omdømmemåling

Torben Bo Bundgård, Vice president, Corporate Communication, Novo Nordisk A/S

Da Coronavirus for alvor tog fart i USA sidste år, var det via lytteværktøjer og løbende omdømmemåling, at Novo Nordisk blev opmærksom på et issue, som krævede øjeblikkelig handling. På grund af den udbredte brug af sundhedsforsikringer via jobbet stod mange nye arbejdsløse amerikanske diabetespatienter nemlig pludselig uden dækning til at betale for deres livsvigtige insulin. Og analysen af data indikerede, at en stor del af patienterne ønskede og forventede, at Novo Nordisk som en ansvarlig virksomhed gik ind og blev en del af løsningen.

Som global virksomhed har Novo Nordisk for nyligt taget sit omdømme-arbejde til nye højder med real-time målinger ved hjælp af kunstig intelligens (AI) og maskinlæring (ML). Det gør det hver dag muligt at analysere omkring 30 millioner datastykker fra 8 millioner kilder i offentligt tilgængelige online og sociale medier verden over. Disse suppleres med kvartalsvise interessent-målinger i en lang række lande.

Vice President Torben Bo Bundgård fortæller om håndteringen af den lurende krise i USA og hvordan løbende omdømmemålinger i dag bruges i Novo Nordisk som et led i både issues management og den strategiske rådgivning af ledelsen omkring opbygningen og bevarelsen af et stærkt omdømme.

Torben viser processen fra dataindsamling over analyse til evaluering og handling, med eksempler på hvilke måleparametre, Novo Nordisk lægger vægt på, når et potentielt problem identificeres, flages og efterfølgende håndteres.

14:55

ANALYSE: KØNSFORSKEL I MEDIERNE
Hvad betyder det for din virksomhed eller organisation?

Alan Malligsen, CEO, Retriever Danmark
Jeanette Olsen, Analysis Manager, Retriever Danmark

Hvordan afspejler talspersoners køn den virksomhed eller organisation, de taler på vegne af? Med udgangspunkt i en ny, nordisk analyse foretaget af Retriever ser vi på brugen af talspersoner i Danmark.

Er virksomheder og organisationer opmærksomme på, hvilke talspersoner de benytter som talerør? Bærer virksomheder og organisationer et ansvar for, at deres talspersoner har en ligelig fordeling på køn?

Vi dykker desuden ned i, hvordan talspersoner kan benyttes som et strategisk værktøj i en kommunikationsstrategi, og hvorfor det er vigtigt at måle på sine talspersoners tilstedeværelse i medierne.

15:35

Afslutning på dagens program ved stifter af Measurement Days, Jesper Andersen

15:45

Konferencen slutter

Copyright © 2018 · Measurement Days